Phù Hợp Cho Mọi Trận Đấu

SHADOW TEAM MEN

Kích cỡ :

3.5 - 8.5

Trong lượng :

300g