Explorer Range

EXPLORER I PINK

Chất liệu:

A luminium/tempered steel

Trọng lượng:

104 g

Độ dài:

662 mm

Độ cứng thân vợt:

Medium
EXPLORER I YELLOW

Chất liệu:

A luminium/tempered steel

Trọng lượng:

104 g

Độ dài:

662 mm

Độ cứng thân vợt:

Medium
EXPLORER II

Chất liệu:

A luminium/tempered steel

Trọng lượng:

100 g

Độ dài:

662 mm

Độ cứng thân vợt:

Medium
SPEEDLIGHTER

Chất liệu:

A luminium/tempered steel

Trọng lượng:

100 g

Độ dài:

662 mm

Độ cứng thân vợt:

Medium