First Range

FIRST I PINK

Chất liệu:

Aluminium/full graphite shaft

Trọng lượng:

96 g

Độ dài:

662 mm

Cân bằng:

Head light

Độ cứng thân vợt:

Medium
FIRST I BLUE

Chất liệu:

Aluminium/full graphite shaft

Trọng lượng:

96 g

Độ dài:

662 mm

Cân bằng:

Even balance

Độ cứng thân vợt:

Medium
FIRST II

Chất liệu:

Aluminium/full graphite shaft

Trọng lượng:

96 g

Độ dài:

662 mm

Cân bằng:

Even balance

Độ cứng thân vợt:

Very flexible