Junior Range

JUNIOR 2

Chất liệu:

A luminium/tempered steel

Trọng lượng:

92 g

Độ dài:

620 mm
MINI BAD

Chất liệu:

A luminium/tempered steel

Trọng lượng:

84 g

Độ dài:

540 mm