Sự kết hợp hoàn hảo giữa Hiệu Năng và Giải Trí

PRIME BLAST

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

83 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Head heavy

Độ cứng thân vợt:

Very flexible
PRIME POWER

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

86 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Even balance

Độ cứng thân vợt:

Very flexible
PRIME ESSENTIAL

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

85 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Even balance

Độ cứng thân vợt:

Flexible
PRIME LITE

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

84 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Head light

Độ cứng thân vợt:

Medium