Lightness, Extreme Manoeuvrability And Accuracy

SATELITE GRAVITY 74

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

74 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Super head light

Độ cứng thân vợt:

Medium
SATELITE GRAVITY 78

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

78 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Super head light

Độ cứng thân vợt:

Medium