Corrects Inaccuracies And Adds Speed And Finesse To Your Game

X-FEEL ORIGIN POWER

Chất liệu:

Hot-melt graphite

Trọng lượng:

85 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Head light

Độ cứng thân vợt:

Stiff
X-FEEL ORIGIN ESSENTIAL

Chất liệu:

Hot-melt graphite

Trọng lượng:

84 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Even balance

Độ cứng thân vợt:

Medium
X-FEEL ORIGIN LITE

Chất liệu:

High modulus graphite

Trọng lượng:

83 g

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Even balance

Độ cứng thân vợt:

Flexible