Dành Cho Các Trận Cầu Đỉnh Cao

X-FEEL BLAST 3U

Chất liệu:

Hot-melt graphite

Trọng lượng:

3U (ave. 88 g)

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Head heavy

Độ cứng thân vợt:

Ultra stiff
X-FEEL BLAST 4U

Chất liệu:

Hot-melt graphite

Trọng lượng:

4U (ave. 84 g)

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Even balance

Độ cứng thân vợt:

Stiff
X-FEEL POWER 3U

Chất liệu:

Hot-melt graphite

Trọng lượng:

3U (ave. 87 g)

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Even balance

Độ cứng thân vợt:

Very stiff
X-FEEL POWER 4U

Chất liệu:

Hot-melt graphite

Trọng lượng:

4U (ave. 87 g)

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Head light

Độ cứng thân vợt:

Medium stiff
X-FEEL ESSENTIAL 4U

Chất liệu:

Hot-melt graphite

Trọng lượng:

4U (ave. 84 g)

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Even balance

Độ cứng thân vợt:

Stiff
X-FEEL LITE 4U

Chất liệu:

Hot-melt graphite

Trọng lượng:

4U (ave. 83 g)

Độ dài:

675 mm

Cân bằng:

Head light

Độ cứng thân vợt:

Medium stiff