BALLFIGHTER 17

Trọng lượng :

160g/5.6 oz.

Độ dài :

432 mm/17 in.